Könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők, könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás, adózás
Az Ön reklámjának a helye
Csak az adatokat kell megadnia és egy SMS-t kell küldenie. Ha érdekli, katt ide!
www.weblaphirdetes.hu

   
Bejelentkezés
  Azonosító:
  Jelszó:
 
  HIRDETÉS
 

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba történő felvételéről

Nyomtatás (csak bejelentkezett felhasználóknak)


A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-ának (2), illetve (4) bekezdésében, továbbá a 6. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján a Pénzügyminisztérium a következőket teszi közzé.

A Korm. rendelet 4. §-a szerint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartását a Pénzügyminisztérium vezeti. A Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése szerint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvételét kérő természetes személynek a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapot, illetve annak mellékleteit a Fővárosi, illetve a Megyei Területi Államháztartási Hivataloknál (a Fővárosi és a Megyei Területi Államháztartási Hivatalok címjegyzékét a melléklet tartalmazza), azok bármelyikénél lehet benyújtani.
Államháztartási hivatalok

A regisztrációhoz szükséges nyomtatványcsomag a Fővárosi és a Megyei Területi Államháztartási Hivataloknál szerezhető be, amely tartalmazza:

 • a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapot,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást (csekket),
 • a tájékoztatót (az adatlap kitöltéséhez és a mellékletek benyújtásához),
 • a külön kérelmet az egyenértékűség elbírálásához,
 •   az átvételi elismervényt.

(A készpénz-átutalási megbízás kivételével a többi nyomtatvány a http://www.penzugyminiszterium.hu/ PM honlapról is letölthető.)

  A nyilvántartásba vételi kérelem adatlapjához mellékelni kell:

 • a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány, igazolás hitelesített másolatát,
 • az egyéb szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány hitelesített másolatát,
 • a 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • 1 db 3,5x4,5 cm-es igazolványképet,
 •    az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét (az eredeti csekkszelvényt),
 • az egyenértékűség elismertetésére vonatkozó külön kérelmet,
 •   az átvételi elismervényt.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a 10032000-01454055 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetés, kizárólag készpénz-átutalási megbízással teljesíthető, amelyen csak a kérelmező neve szerepelhet.
Az igazgatási szolgáltatási díj összege a nyilvántartásba vételi kérelem esetén a könyvviteli szolgáltatást végzők, valamint a továbbképzésükben közreműködő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 21/2002. (V.30.) PM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerint 7.500.-Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj az általános forgalmi adót magában foglalja. Az igazgatási szolgáltatási díjat akkor is meg kell fizetni, ha a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvételét kérő természetes személy nem kerül nyilvántartásba vételre, nem kap a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolványt.

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvételét kérő természetes személyt, ha a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, a Pénzügyminisztérium erre kijelölt szervezeti egysége a nyilvántartásba felveszi, erről a jelentkezőt államigazgatási határozattal és az igazolvány megküldésével értesíti.

Amennyiben a kérelmező adatai nem felelnek meg a jogszabályi feltételeknek, követelményeknek, akkor a nyilvántartásba vételi kérelem elutasításra kerül, erről államigazgatási határozattal értesíti a Pénzügyminisztérium a kérelmezőt. A kérelmező az elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a pénzügyminiszterhez (1051. Budapest, József nádor tér 2-4.) címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés díja a könyvviteli szolgáltatást végzők, valamint a továbbképzésükben közreműködő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 21/2002. (V.30.) PM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése szerint 3.000 Ft. A fellebbezési díjat a 10032000-01454055 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetés kizárólag készpénz-átutalási megbízással teljesíthető, amelyen csak a kérelmező neve szerepelhet.

Amennyiben a nyilvántartásba felvett személy adataiban változás történt, azt a Pénzügyminisztériumhoz be kell jelenteni. A bejelentést a Korm. rendelet 6. §-ának (5) bekezdésére hivatkozva - a melléklet szerinti Fővárosi, illetve Megyei Területi Államháztartási Hivataloknál - kell megtenni a Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával. A bejelentéshez minden esetben csatolni kell a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapot, azon külön kiemelve (aláhúzással megjelölve) azt az adatot, amelyben a változás történt.
Amennyiben a már nyilvántartásba vett természetes személy adataiban olyan változás következett be, amelynél az adatmódosítás új igazolvány kiadását vonja maga után (pl. névváltozás, szakterület változás), illetve ellopták, elveszett az igazolvány, akkor a Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt összes mellékletet be kell csatolni a Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adatlapot, a(z új) szakterületre vonatkozó oklevél, bizonyítvány hiteles másolatát, a névváltozást igazoló okiratot, fényképet, erkölcsi bizonyítványt, valamint a 7.500 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét (az eredeti csekkszelvényt).

Ha az új igazolvány kiadására adatváltozás miatt kerül sor, az új igazolvány kézhezvételét követően a korábbi igazolványt a Pénzügyminisztérium Oktatási Osztályára kell visszajuttatni.
Amennyiben a már nyilvántartásba vett természetes személy adataiban, olyan változás következett be, amelynél az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után (pl. címváltozás), akkor a Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt okmányok közül csak a Korm. rendelet 1. számú. melléklete szerinti adatlapot, az adatváltozást igazoló egyéb dokumentumot és a könyvviteli szolgáltatást végzők, valamint a továbbképzésükben közreműködő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 21/2002. (V.30.) PM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerinti 5.000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét (az eredeti csekkszelvényt) kell mellékelni. Az igazgatási szolgáltatási díjat a 10032000-01454055 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetés kizárólag készpénz-átutalási megbízással teljesíthető, amelyen csak a kérelmező neve szerepelhet.

A Korm. rendelet 5. §-ának (4) bekezdése szerint kötelező bejelenteni a nyilvántartásból való törlés okát, indokát a törlést kiváltó ok bekövetkeztét követő 30 napon belül. A bejelentést a Pénzügyminisztérium Oktatási Osztályának (1051. Budapest József nádor tér 2-4.) címezve kell megtenni és egyidejűleg csatolni kell a Korm. rendelet 6. §-ának (7) bekezdésében előírtak szerinta kiadott Igazolványt is.

 

 

 

Jó ha van:
 • Órám
 • Aki kérdez:

  aki válaszol:
  Bede Ferenc
  adószakértő
  bejegyzett könyvvizsgáló


   
   
   
   
   
   
   
           
   

  Ajánlom ezt az oldalt:

  Az Ön neve:
  A címzett neve:

   
  Címek, telefonszámok

  Kérjen ajánlatot több szakember-től, hogy megalapozottan választhasson szolgáltatót!

   
         
  Havi ajánlatunk
   

   

  Linkgyüjtemény
    kultúra
  TV mûsor,
  rádió mûsor
  , rendezvények,
  könyv keresõ,
    menetrend
  MÁV, Volánbusz, MALÉV, MAHART, Balatoni hajózás, BKV,
    térkép-idõ
  terkepcentrum.hu, terkepbank.hu, terkep.t-online.hu, pontosido.hu,
    jogszabály
  magyarközlöny, jogszabályok, jogszabály linkek, magyarorszag.hu,
    szótár
  angol-magyar képes,
  Sztaki több nyelvû,
  angol-magyar-német, sok nyelvû,
    kikapcsolódás
  jósda, csillagjóslat,
  játék, deciki,
  képeslap on-line, autosvideok.hu,
   
  könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás, adószakértés, könyvelő, könyvelők, könyvvizsgáló, könyvvizsgálók,Könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők, könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás, adózás A weblap tulajdonosa az
  Országos Adatbank Kft.
  email: info@oab.hu
  adótanácsadó, adótancsadók, adószakértő, adószakértők, számvitel, mérlegképes,Könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők, könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás, adózás, adózás, adó, bérszámfejtés, cégalapítás, apeh, könyvelő, könyvvizsgáló, adózás, ügyvéd, jogi képveselő, ügyvédek, tb
  Könyvelők, mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók, adószakértők TB.ügyintézők Pénzügyi ügyintézők Jogi képviselők